Skip to main content

Få din tandprotese til at sidde bedre fast

Har du problemer med at få din tandprotese til at sidde fast? Når man taler om løse proteser, er der ofte tale om helproteser, der er blevet løse og generer. 

Hos Proteseeksperten er vi specialister i tandproteser i alle afskygninger, og oplever du problemer med din protese, står vi klar til at hjælpe.

Løse del-og helproteser?

Har du svært ved at tygge din mad med din del- eller helprotese? Det kan gå ud over den daglige velvære, hvis du har en løs tandprotese, da du konstant vil bekymre dig, om protesen løsner sig yderligere. Desuden føles løse tandproteser også ubehagelige og er til gene, når man taler.

Dog findes der flere muligheder inden for protesebehandlinger, der kan få din protese til at sidde bedre fast.

Implantater/tryklåse

En af de mest holdbare løsninger, i forhold til helproteser og delproteser, er at få monteret en tryklåsprotese – også kendt som implantater. Tryklåsprotesen sidder fast i gummerne og “klikkes” fast. Derfor er der ingen begrænsninger for, hvad du må og kan spise. 

Tryklåsprotesen er optimal til dig, der ønsker en så normal hverdag som mulig uden at skulle forholde dig til din tandprotese.

I tiden hvor de indopererede implantater skal hele, kan du sagtens gå med din nuværende helprotese. Dog skal der justeres i helprotesen de steder, hvor implantaterne rammer, så de ikke bliver belastede.

Vakuum

Hvis du ikke har mulighed for at få implantater af enten fysiske eller finansielle grunde, kan du også benytte det naturlige vakuum, der findes i stort set alle helproteser i overkæben. I undermunden har protesen ikke mulighed for at danne dette vakuum men fastholdes derimod ved hjælp af læber, kinder og tunge.

Jo bredere, hårdere og højere gumme du har, jo bedre vakuum vil du kunne opnå. Dvs. hvis din gumme er meget flad og lille eller endda fibrøs/bevægelig, så vil du ikke kunne opnå lige så meget vakuum.

Protese lim

Har du en helt flad og bevægelig gumme, hvor du hverken kan opnå vakuum eller få implantater, er protese lim også en mulighed. Da protese lim kan være uhygiejnisk, og ikke lader gummen få luft, bør du kun anvende lim til din tandprotese som sidste udvej.

Tandprotese lim kan købes på apoteket og skal lægges i helprotesen om morgenen og fjernes grundigt om aftenen – både i protesen og på gummen.

Husk at vedligehold din tandprotese

Det er vigtigt at huske protese vedligeholdelse for at give din protese de bedste vilkår. Når du først har fået protese, skal du se på den, som var det dit eget originale tandsæt. Derfor kræver tandprotesen også, at du værner om den, børster den korrekt og får den tilset hos en tandlæge med speciale i proteser.

Læs mere om, hvordan du vedligeholder din protese.

Hjælp til løse proteser?

Det er vigtigt, at du får udført et tandprotese eftersyn for at vedligeholde din tandprotese og til eventuelle justeringer. Ved et eftersyn bliver tandprotesen renset, poleret og justeret for at forebygge problemer og sygdomme.