Skip to main content

Løse tandproteser

Har du problemer med en løs tandprotese? Når man taler om løse proteser, er der ofte tale om helproteser, der er blevet løse og generer. 

Hos Proteseeksperten er vi specialister i tandproteser i alle afskygninger, og oplever du problemer med din protese, står vi klar til at hjælpe.

Årsager til en løs tandprotese

Der kan være mange forskellige årsager til en løs tandprotese. Uanset årsagen er det meget ubehageligt at have en løs tandprotese, og det kan påvirke din dagligdag betydeligt. 

Her kan du læse mere om nogle af de typiske årsager, der forårsager løse tandproteser:

Gummen er blevet mindre

Med tiden er der altid risiko for, at din gumme vil blive mindre. Det er ganske naturligt, da kæbeknoglen langsomt bliver mindre gennem livet, når der ikke længere er tænder, som sidder på knoglen.

Dog er det stadig meget individuelt, hvornår og i hvilken grad ens gumme svinder ind.

Hvis din gumme er svundet ind, vil der være luft mellem tandprotesen og gummen. Helprotesen vil vippe og være meget ustabil, og protesen vil især have svært ved at bevare det vakuum, der normalt er mellem gumme og tandprotese.

Vægttab

Vægttab kan forårsage en løs protese. Hvis du taber dig bare en lille smule, bliver din gumme også mindre. Du kan ikke bare sådan lige “tage på” igen på gummen. Når du først har tabt vægt, vil der komme en smule luft under protesen, som vil føre til en løsere protese.

Er der tale om et betydeligt vægttab, vil protesen med stor sandsynlighed være meget løs og ustabil. Jo løsere tandprotesen er, jo mere skade kan den gøre på din gumme, da protesen ikke har den korrekte pasform og derfor sidder forkert, når du tygger.

Gummen er fibrøs (bevægelig)

Har man en fibrøs gumme, betyder det, at gummen er meget blød og bevægelig. Dette kan sagtens kun være tilfældet for et mindre område af kæben. Hvis kæbeknoglen bliver overbelastet i et område, svinder den ind for at undgå det hårde tryk.

Da slimhinden ikke svinder ind på samme måde, vil du få en bevægelig `flap´, da knoglen ikke er stor nok til både at støtte vævet indefra og gøre gummen fast og hård i det pågældende område.

Du har en tandudtrækningsprotese

Hvis du inden for de seneste 6 måneder har fået trukket tænder ud og i stedet sat en protese i, så er der tale om en immediatprotese. Disse tandproteser kræver ofte tilpasning i helingsperioden. 

Derfor skal tandprotesen hele tiden tilpasses, og gummen vil fortsætte med at blive mindre i ca. 6 måneder.

Gummen er for flad

Er din gumme for flad er der ikke altid nok gumme for helprotesen at holde fast omkring. Derfor kan der ikke skabes vakuum og tandprotesen vil blive løs.

Dårligt aftryk af gummen

Et godt aftryk er særlig vigtigt for at få en optimal tandprotese. Et dårligt aftryk kan betyde, at der opstår luft under tandprotesen, og der derved ikke kan skabes sugeeffekt.

Ny tandprotese?

Skal du så have en ny tandprotese, hvis du oplever, at protesen løsner sig? Ikke nødvendigvis. Mange af problemerne med en løs tandprotese kan løses med en proteseregulering. Ved regulering tilpasses tandprotesens pasform, så den passer til mundhulen, når den forandres over tid.

I nogle tilfælde skal der dog en ny tandprotese til. Hvis protesen er slidt og gammel, er det mest hensigtsmæssigt at få lavet en ny tandprotese, så den ikke skader gummen eller resten af munden.

Eftersyn af dine proteser

Det er særlig vigtigt at få udført et tandprotese eftersyn for at vedligeholde din tandprotese og foretage eventuelle justeringer. Ved et eftersyn bliver tandprotesen renset, poleret og justeret for at forebygge problemer og sygdomme.

Læs mere om, hvordan du passer ordentligt på din protese på Landsforeningen af Klinisk