Skip to main content

Knækket tandprotese – Hvad gør jeg nu? 

Ved brud, revner eller tab af en del af din tandprotese bør du straks konsultere din tandtekniker. Det er afgørende at medbringe det beskadigede stykke, da det ofte kan sættes på igen. Selvforsøg på reparation bør undgås, da dette kan vanskeliggøre reparationen. 

Kontakt din tandtekniker straks: Det første skridt ved en knækket tandprotese er at kontakte din tandtekniker.

Forstå reparationsprocessen: Når du møder din tandtekniker, vil de vurdere skadens omfang og diskutere de bedste reperationsmuligheder med dig.

Ofte kan vi hos Proteseeksperten lave reparationen samme dag.

Tegn på at din tandprotese måske er gået i stykker

Vær opmærksom på følgende tegn, som kan indikere behov for reparation eller justering:

Ændringer i pasformen: Hvis protesen føles løs eller stram, kan det indikere behov for justering.

Ubehag eller smerte: Oplever du ubehag, kan det være et tegn på, at protesen er beskadiget eller skal tilpasses.Regelmæssige eftersyn: Det er vigtigt at få kontrolleret din tandprotese regelmæssigt for at sikre, at den stadig passer korrekt, og for at foretage nødvendige justeringer.

Prisen for en knækket tandprotese?

Prisen på reparation af en tandprotese varierer baseret på skadens omfang og protesens type. Mindre reparationer som udskiftning af en tand er normalt mere overkommelige end større reparationer. Kontakt os for en individuel vurdering og få et præcist overslag på prisen.